Fara í efni

Áfangastaðaáætlun DMP (Destination Management Plan) – staða

Vinna við áfangastaðaáætlun DMP hefur farið vel af stað, skipað hefur verið í vinnuhópa og fyrstu vinnufundum svæða á Suðurlandi lokið. Valið var inn í vinnuhópana út frá hagaðilagreiningu sem búið var að vinna í undirbúningsfasa verkefnisins, þar sem markmiðið var að fá raddir stærstu hagaðila að borðinu. Einnig var íbúum og hagaðilum á hverju svæði fyrir sig gefinn kostur á að bjóða sig fram í vinnuna þegar auglýst var eftir fulltrúum svæða í héraðsblöðunum í byrjun sumars.

Myndun vinnuhópa

Áfangastaðaáætlun DMP er heildstætt ferli þar sem litið er til skipulags og samhæfingar í þróun og stýringu allra þeirra þátta sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna á viðkomandi svæði/áfangastað, þar með talið þarfir gesta, heimamanna, fyrirtækja og umhverfis.

Svæðaskipting á Suðurlandi er í samræmi við skiptingu sem kom fram í Markaðsgreiningu Suðurlands.

Vestursvæði Suðurlands: Ölfus, Hveragerðisbær, Sveitafélagið Árborg, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógarbyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Ásahreppur og Rangárþing ytra.

Miðsvæði Suðurlands: Rangárþing eystra, Vestmannaeyjabær, Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur.

Austursvæði Suðurlands: SveitarfélagiðHornafjörður.

Fyrstu vinnufundir voru haldnir á Höfn, í Vestmannaeyjum og í Bláskógabyggð, var yfirskrift fundanna Hver er staðan? Þar var dregið fram hvað fólk er ánægt með á svæðinu annarsvegar og hvað  má bæta á svæðinu hins vegar. Eftir samtal við fjölmarga aðila á öllum svæðum mynduðu verkefnastjórar umræðuramma fyrir vinnufundina út frá eftirfarandi þáttum, opinberir aðilar, innviðir, samfélagið, náttúran, ímynd og gæði og svo samtal og samvinna.

Nánari upplýsingar um verkefnið á Suðurlandi sem og á landsvísu má finna á þessum vefföngum: www.south.is/is/dmp og www.ferdamalastofa.is/dmp

Verkefnastjórar áfangastaðaáætlana DMP á Suðurlandi eru Anna Valgerður Sigurðardóttir, ferðamálafræðingur (anna@south.is) og Laufey Guðmundsdóttir, verkefnastjóri MPM (laufey@south.is). Starfsstöð þeirra er hjá Markaðsstofu Suðurlands á Selfossi, sem hýsir verkefnið sem er í eigu Ferðamálastofu. Mikil og þétt samvinna verður með öllum svæðum og hafa á hverju svæði verið tilnefndir tengiliðir; Suðvestur svæði Ásborg Arnþórsdóttir, Miðsvæði Árný Lára Karvelsdóttir og Suðaustur svæði Árdís Erna Halldórsdóttir.

F.h. áfangastaðaáætlana DMP á Suðurlandi

Anna Valgerður Sigurðardóttir                             Laufey Guðmundsdóttir

Anna Valgerður Sigurðardóttir            Laufey Guðmundsdóttir